پزشکیپزشکی وپیراپزشکی

دانلود کتاب تشخیص آزمایشگاهی باکتری شناسی دکتر منوچهر احمدی هدایتی دانشگاه کردستان

کانال تلگرام تخصصی شیمی

دانلود کتاب تشخیص آزمایشگاهی باکتری شناسی دکتر منوچهر احمدی هدایتی دانشگاه کردستان

باکتری گروهی از موجودات تک سلولی هستند که که پوشش بیرونی آنها نسبتا ضخیم بوده که این پوشش ضخیم آنها را احاطه کرده است . وجود آنها برای ادامه حیات بر روی زمین لازم و ضروری می باشد . باکتری ها به دو دسته کلی پروکاریوت ها و یوکاریوت ها طبقه بندی می شوند . باکتری ها جانداران بسیار ریزی هستند و آنها را با یکای میکرو اندازه گیری می کنند . باکتری ها به دلیل اینکه هسته تکامل یافته ای ندارند در نتیجه میتوز و میوز ندارند و تولید مثل جنسی نیز ندارند و با تقسیم دوتایی زیاد می شوند .

در عمل باکتری هایی که دارای خواص یکسانی باشند به ندرت یافت می‌شوند، حتی باکتری هایی که از یک سلول منشا می‌گیرند ممکن است از نظر یک یا چند صفت با یکدیگر متفاوت باشند. این تفاوت ها نتیجه تغییراتی است که به علت جهش ژنی یا موتاسیون در سلول های باکتریایی پدید می‌آید.

این کتاب که ارسالی دکتر منوچهر احمدی هدایتی عزیز برای این وبسایت بوده است یکی از کتب خوب در زمینه باکتری شناسی آزمایشگاهی می باشد این کتاب در ۹۶ صفحه و به صورت تایپ شده می باشد این کتاب را از دست ندهید.

 

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of
بسته