شیمی

دانلود رایگان جزوه آزمایشگاه شیمی فیزیک ۱ دانشگاه شریف

کانال تلگرام تخصصی شیمی

سرفصل های این جزوه عبارت است از :

تعیین وزن مولکولی مایعات فرار به روش دوماس

اندازه گیری و محاسبه ظرفیت گرمایی گازها

فشار بخار و گرمای تبخیر مایعات

ثابت تفکیك اسید ضعیف

ثابت تفکیك یك معرف به روش اسپکتروفتومتری

تعیین وزن مولکولی به روش نزول نقطه انجماد

ویسکوزیته مایعات

از لینک زیر می توانید جزوه آزمایشگاه شیمی فیزیک را مستقیم دانلود کنید.

پسورد تمامی فایل ها :

 www.endbook.net

دانلود مستقیم

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of

اینها را هم ببینید

بسته
بسته