دروس عمومی رشته های مهندسیریاضیات

دانلود رایگان کتاب حل المسائل معادلات دیفرانسیل دکتر نیکوکار

کانال تلگرام تخصصی شیمی

درس معادلات دیفرانسیل یکی از منابع برای آزمون کارشناسی ارشد می باشد. در این درس تست هایی از :

بازنویسی کردن یک معادله دیفرانسیل با یک تغییر متغیر یا یک تغییر در تابع داده شده
۲٫ در بحث معادلات مرتبه دوم و مراتب بالاتر
الف  یافتن پایه هاي جواب معادلات همگن با ضرایب ثابت و کوشی
ب  یافتن جواب خصوصی معادلات غیرهمگن با روش ضرایب نامعین و اپراتورهاي معکوس
ج  یافتن یک پایه جواب از روي پایه جواب دیگر
د  روشهاي کاهش مرتبه
۳٫ در بحث تبدیل لاپلاس (به طور متوسط ۳۰ % از کل سوالات)
الف  محاسبه انتگرال هاي ناسره با استفاده از تعریف تبدیل لاپلاس
ب  حل معادلات دیفرانسیل غیر همگن که در طرف ثانی یکی از موارد زیر وجود دارد:
f (t) توابع چند ضابطه اي (شامل تابع پله واحد)، توابع شامل دلتاي دیراك، تابع مجهول
ج  محاسبه لاپلاس معکوس توابع کسري با تأکید بر روش تجزیه کسرها و احتمالاً استفاده از فرم معکوس قضایاي اول و دوم انتقال
قضیه تبدیل لاپلاس پیچش دو تابع به خصوص در حل معادلات انتگرالی
و تبدیل لاپلاس توابع نیمه متناوب
۴٫ در بحث معادلات مرتبه اول
الف  معادلات قابل تبدیل به معادلات جدای یپذیر
ب- معادلات کامل و بحث عامل انتگرا لساز
ج  معادله مرتبه اول خطی و برنولی
د  یافتن مسیرهاي قائم در فرم دکارتی و قطبی
ه  یافتن جواب غیرعادي معادله کلرو (پوش جواب عمومی)
۵٫ در حل معادلات دیفرانسیل با روش سري هاي توانی
الف  تعیین نوع یک نقطه از نظر عادي  غیرعادي منظم و نامنظم
ب  تعیین شعاع همگرایی جواب
ج  یافتن ضرایب بسط تیلور جواب حول نقطه عادي
د  روش فروبینیوس و یافتن ریش ههاي معادله مشخصه حول نقطه غیر عادي منظم
ه  انتگرال هاي شامل توابع لژاندر و بسل

مطرح می شود که مطمئناً نیاز به کار و تمرین کافی دارد.

 

رمز تمامی فایل ها :    www.endbook.net

 

دانلود مستقیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 × 2 =

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا