دروس تخصصی رشته مدیریت

دانلود رایگان مجموعه دروس تخصصی دکتری مدیریت بازرگانی (بازاریابی)
مدیریت و حسابداری

دانلود رایگان مجموعه دروس تخصصی دکتری مدیریت بازرگانی (بازاریابی)

وظیفه بازاریابی، و مدیریت و مدیریت بازار شناخت نیازها، خواسته هاي انسانی و رفع آن ها از طریق فرایند مبادله…
دکمه بازگشت به بالا