دانلود رایگان جزوات دکتری مدیریت

دانلود رایگان جزوه زبان تخصصی دکتری رشته مدیریت دولتی
مدیریت و حسابداری

دانلود رایگان جزوه زبان تخصصی دکتری رشته مدیریت دولتی

دوره کارشناسی مدیریت دولتی یکی از دوره های تحصیلی آموزش عالی است و هدف از تشکیل این دوره آموزش نیروی…
دانلود رایگان جزوه مدیریت منابع انسانی دکتری مدیریت دولتی
مدیریت و حسابداری

دانلود رایگان جزوه مدیریت منابع انسانی دکتری مدیریت دولتی

مدیریت منابع انسانی را شناسایی، انتخاب، استخدام، تربیت و پروش نیروي انسانی به منظور نیل به اهداف سازمان تعریف کرده…
دانلود رایگان تئوریهاي سازمان مدیریت رشته دکتری مدیریت بازرگانی
مدیریت و حسابداری

دانلود رایگان تئوریهاي سازمان مدیریت رشته دکتری مدیریت بازرگانی

تئوري به عنوان توضیح یا بیان منسجم از مشاهدات یا پدیده هاي تجربه شده تعریف می شود . استفاده از…
دانلود رایگان مجموعه دروس تخصصی دکتری مدیریت بازرگانی (بازاریابی)
مدیریت و حسابداری

دانلود رایگان مجموعه دروس تخصصی دکتری مدیریت بازرگانی (بازاریابی)

وظیفه بازاریابی، و مدیریت و مدیریت بازار شناخت نیازها، خواسته هاي انسانی و رفع آن ها از طریق فرایند مبادله…
دانلود رایگان جزوه اقتصاد کلان دکتری مدیریت بازرگانی
مدیریت و حسابداری

دانلود رایگان جزوه اقتصاد کلان دکتری مدیریت بازرگانی

حسابداری ملی :  مطالعه و اندازه گیري عناصر اساس همۀ فعالیت هاي اقتصادي یک کشور در طول یک زمان معین…
دکمه بازگشت به بالا