جزوات بهداشت

جزوه تکنولوژی آموزشی آمادگی آزمون ارشد رشته بهداشت
پزشکی وپیراپزشکی

جزوه تکنولوژی آموزشی آمادگی آزمون ارشد رشته بهداشت

تاریخچه تکنولوژي آموزشی در دایره المعارف تعلیم و تربیت ضمیمۀ منتشره سال ۱۹۸۹ ، تکنولوژي آموزشی یک رشته از دانش…
جزوه اصول و فلسفه بهداشت
پزشکی وپیراپزشکی

جزوه اصول و فلسفه بهداشت

یکی از خصوصیات بیماریهاي شغلی غیرقابل برگشت پذیري و درمان است و در عین حال همه آنها قابل پیشگیري هستند.…
دانلود جزوه آمادگی آزمون ارشد جامعه شناسی پزشکی
پزشکی وپیراپزشکی

دانلود جزوه آمادگی آزمون ارشد جامعه شناسی پزشکی

جامعه‌شناسی پزشکی، شاخه ای از جامعه‌شناسی می باشد که تمرکز مطالعات خود را بر پزشکی به مثابه مجموعه ای از…
دکمه بازگشت به بالا