ازمایشگاه شیمی فیزیک شریفپ

دانلود رایگان جزوه آزمایشگاه شیمی فیزیک ۱ دانشگاه شریف
شیمی

دانلود رایگان جزوه آزمایشگاه شیمی فیزیک ۱ دانشگاه شریف

سرفصل های این جزوه عبارت است از : تعیین وزن مولکولی مایعات فرار به روش دوماس اندازه گیری و محاسبه…
دکمه بازگشت به بالا