فیلم های دسته علوم انسانی

فیلم آموزشی رایگان آمار ۲ دکتر علیرضا اوریویی

کانال تلگرام تخصصی شیمی

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به کانال دکتر علیرضا اوریویی می باشد.

https://www.aparat.com/oryoie

این محتوا صرفاً جهت بازنشر بوده و برای استفاده دانشجویان قرار گرفته است . در صورتی که صاحب اثر این محتوا هستید و از بازنشر این محتوا رضایت ندارید لطفا به همکاران ما پیام دهید .

در صورتی که کلیک میکنید و شروع به دانلود فایل نمیکند ، روی لینک نگه داشته و باز کردن در صفحه جدید را بزنید.

جلسه ۱

جلسه ۲

جلسه ۳

جلسه ۴

جلسه ۵

جلسه ۶

جلسه ۷

جلسه ۸

جلسه ۹

جلسه ۱۰

جلسه ۱۱

جلسه ۱۲

جلسه ۱۳

جلسه ۱۴

جلسه ۱۵ 

جلسه ۱۶

جلسه ۱۷ 

جلسه ۱۸

جلسه ۱۹ 

جلسه ۲۰

جلسه ۲۱

دکمه بازگشت به بالا