فیلم های دسته علوم انسانی

فیلم آموزشی رایگان اقتصاد سنجی کارشناسی ارشد علیرضا اوریویی

کانال تلگرام تخصصی شیمی

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به کانال دکتر علیرضا اوریویی می باشد.

https://www.aparat.com/oryoie

این محتوا صرفاً جهت بازنشر بوده و برای استفاده دانشجویان قرار گرفته است . در صورتی که صاحب اثر این محتوا هستید و از بازنشر این محتوا رضایت ندارید لطفا به همکاران ما پیام دهید .

در صورتی که کلیک میکنید و شروع به دانلود فایل نمیکند ، روی لینک نگه داشته و باز کردن در صفحه جدید را بزنید.

جلسه اول 

جلسه دوم

جلسه سوم 

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم

جلسه هفتم

جلسه هشتم 

جلسه نهم

جلسه دهم

جلسه یازدهم

جلسه دوازدهم

جلسه سیزدهم

جلسه چهاردهم

جلسه پانزدهم

جلسه شانزدهم 

جلسه هفدهم

جلسه هجدهم 

جلسه نوزدهم

جلسه بیستم

جلسه بیست و یکم

جلسه بیست و دوم

جلسه بیست و سوم

جلسه بیست وچهارم

جلسه بیست و پنجم

جلسه بیست وششم

جلسه بیست وهفتم

جلسه بیست و هشتم

 

دکمه بازگشت به بالا