فیلم های دسته علوم انسانی

فیلم آموزشی رایگان آمار و احتمال علیرضا اوریویی

کانال تلگرام تخصصی شیمی

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به کانال دکتر علیرضا اوریویی می باشد.

https://www.aparat.com/oryoie

این محتوا صرفاً جهت بازنشر بوده و برای استفاده دانشجویان قرار گرفته است . در صورتی که صاحب اثر این محتوا هستید و از بازنشر این محتوا رضایت ندارید لطفا به همکاران ما پیام دهید .

در صورتی که کلیک میکنید و شروع به دانلود فایل نمیکند ، روی لینک نگه داشته و باز کردن در صفحه جدید را بزنید.

جلسه اول

جلسه  دوم

جلسه  سوم

جلسه  چهارم

جلسه  پنجم

جلسه  ششم

جلسه  هفتم

جلسه  هشتم

جلسه  نهم

جلسه  دهم

جلسه  یازدهم

جلسه  دوازدهم

جلسه  سیزدهم

جلسه  چهاردهم

جلسه  پانزدهم

جلسه  شانزدهم

جلسه  هفدهم

جلسه  هجدهم

جلسه  نوزدهم

جلسه  بیستم

جلسه  بیست ویکم

جلسه بیست و دوم

جلسه  بیست و سوم و بیست و چهارم

جلسه  بیست و پنجم و   بیست وششم

جلسه  بیست و هفتم

جلسه  بیست و هشتم

جلسه  بیست و نهم 

جلسه  سی  و سی و یکم

جلسه سی و دو

دکمه بازگشت به بالا