فیلم های ریاضیات

دانلود رایگان فیلم آموزشی  انالیز ترکیبی دکتر سعید اکبری دانشگاه شریف

کانال تلگرام تخصصی شیمی

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این متعلق به دانشگاه شریف می باشد . این محتوا صرفاً جهت بازنشر بوده و برای استفاده دانشجویان قرار گرفته است . در صورتی که صاحب اثر این محتوا هستید و از بازنشر این محتوا رضایت ندارید لطفا به همکاران ما پیام دهید .

در صورتی که کلیک میکنید و شروع به دانلود فایل نمیکند ، روی لینک نگه داشته و باز کردن در صفحه جدید را بزنید.

 1. https://my.uupload.ir/dl/6E4wM5GR
 2. https://my.uupload.ir/dl/dxVmNzgW
 3. https://my.uupload.ir/dl/OD164xEB
 4. https://my.uupload.ir/dl/yoOapZQB
 5. https://my.uupload.ir/dl/5L5wMoeM
 6. https://my.uupload.ir/dl/n2vkenQg
 7. https://my.uupload.ir/dl/0j54MwdG
 8. https://my.uupload.ir/dl/eyK7XrRw
 9. https://my.uupload.ir/dl/yoOapZEX
 10. https://my.uupload.ir/dl/NdX64vYZ
 11. https://my.uupload.ir/dl/VX764eep
 12. https://my.uupload.ir/dl/aGXK4pbQ
 13. https://my.uupload.ir/dl/zbROaW5K
 14. https://my.uupload.ir/dl/1LzwME8y
 15. https://my.uupload.ir/dl/aGXK4pDg
 16. https://my.uupload.ir/dl/OD164AwB
 17. https://my.uupload.ir/dl/1LzwMEzW
 18. https://my.uupload.ir/dl/aGXK4pLL
 19. https://my.uupload.ir/dl/v9pakAYW
 20. https://my.uupload.ir/dl/BvmwMoA9
 21. https://my.uupload.ir/dl/v9pakAGr
 22. https://my.uupload.ir/dl/Jgy649JA
 23. https://my.uupload.ir/dl/n2vkex1V
 24. https://my.uupload.ir/dl/VX764KaX
 25. https://my.uupload.ir/dl/Jgy6455N
 26. https://my.uupload.ir/dl/2K5wMnjp
 27. https://my.uupload.ir/dl/6E4wMe9p
 28. https://my.uupload.ir/dl/NdX64OL0

 

دکمه بازگشت به بالا