شیمی و مهندسی شیمی

اموزش شیمی الی ۱ استاد معتمدی

کانال تلگرام تخصصی شیمی

اموزش شیمی الی ۱ استاد معتمدی

جهت دانلود و مشاهده هر جلسه روی آن کلیک کنید .

 

جلسه ۱

جلسه ۲

جلسه ۳

جلسه ۴

جلسه ۵

جلسه ۶

جلسه ۷

جلسه ۸

جلسه ۹

جلسه ۱۰

جلسه ۱۱

جلسه ۱۲

جلسه ۱۳

جلسه ۱۴ 

جلسه ۱۵

جلسه ۱۶

جلسه ۱۷ 

جلسه ۱۸ 

جلسه ۱۹

 

دکمه بازگشت به بالا