برقدروس عمومی رشته های مهندسیریاضیاتعمرانکامپیوترمکانیک

دانلود رایگان جزوه معادلات دیفرانسیل پارسه

کانال تلگرام تخصصی شیمی

درس معادلات دیفرانسیل یکی از منابع برای آزمون کارشناسی ارشد می باشد. در این درس تست هایی از :

بازنویسی کردن یک معادله دیفرانسیل با یک تغییر متغیر یا یک تغییر در تابع داده شده
۲٫ در بحث معادلات مرتبه دوم و مراتب بالاتر
الف  یافتن پایه هاي جواب معادلات همگن با ضرایب ثابت و کوشی
ب  یافتن جواب خصوصی معادلات غیرهمگن با روش ضرایب نامعین و اپراتورهاي معکوس
ج  یافتن یک پایه جواب از روي پایه جواب دیگر
د  روشهاي کاهش مرتبه
۳٫ در بحث تبدیل لاپلاس (به طور متوسط ۳۰ % از کل سوالات)
الف  محاسبه انتگرال هاي ناسره با استفاده از تعریف تبدیل لاپلاس
ب  حل معادلات دیفرانسیل غیر همگن که در طرف ثانی یکی از موارد زیر وجود دارد:
f (t) توابع چند ضابطه اي (شامل تابع پله واحد)، توابع شامل دلتاي دیراك، تابع مجهول
ج  محاسبه لاپلاس معکوس توابع کسري با تأکید بر روش تجزیه کسرها و احتمالاً استفاده از فرم معکوس قضایاي اول و دوم انتقال
قضیه تبدیل لاپلاس پیچش دو تابع به خصوص در حل معادلات انتگرالی
و تبدیل لاپلاس توابع نیمه متناوب
۴٫ در بحث معادلات مرتبه اول
الف  معادلات قابل تبدیل به معادلات جدای یپذیر
ب- معادلات کامل و بحث عامل انتگرا لساز
ج  معادله مرتبه اول خطی و برنولی
د  یافتن مسیرهاي قائم در فرم دکارتی و قطبی
ه  یافتن جواب غیرعادي معادله کلرو (پوش جواب عمومی)
۵٫ در حل معادلات دیفرانسیل با روش سري هاي توانی
الف  تعیین نوع یک نقطه از نظر عادي  غیرعادي منظم و نامنظم
ب  تعیین شعاع همگرایی جواب
ج  یافتن ضرایب بسط تیلور جواب حول نقطه عادي
د  روش فروبینیوس و یافتن ریش ههاي معادله مشخصه حول نقطه غیر عادي منظم
ه  انتگرال هاي شامل توابع لژاندر و بسل

مطرح می شود که مطمئناً نیاز به کار و تمرین کافی دارد.

جزوه معادلات دیفرانسیل پارسهاز موسسه پارسه و در ۵۸ صفحه و توسط محمدصادق معتقدي تالیف شده است . جزوه شامل مسائل و مثال های فراوان همراه با حل تشریحی مسائل می باشد. در اینجا می توانید جزوه معادلات دیفرانسیل جهت آمادگی آزمون کارشناسی ارشد را دانلود کنید.

در زیر می توانید جزوه معادلات دیفرانسیل پارسه پارسه جهت آمادگی آزمون کارشناسی ارشد را رایگان دانلود کنید.

پسورد:

www.endbook.net

دانلود مستقیم

لینک دوم دانلود مستقیم

 

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of
بسته