مکانیک

جزوه ترمودینامیک پارسه

کانال تلگرام تخصصی شیمی

ترمودینامیک شاخه ای از علوم طبیعی است که به بحث راجع به گرما و نسبت آن با انرژی و کار می پردازد. ترمودینامیک متغیرهای ماکروسکوپیک ( همانند دما، انرژی داخلی، آنتروپی و فشار ) را برای توصیف حالت مواد تعریف و چگونگی ارتباط آن ها و قوانین حاکم بر آن ها را بیان می نماید. ترمودینامیک رفتار میانگینی از تعداد زیادی از ذرات میکروسکوپیک را بیان می کند. قوانین حاکم بر ترمودینامیک را از طریق مکانیک آماری نیز می توان بدست آورد.

در زیر می توانید  جهت آمادگی آزمون کارشناسی ارشد را رایگان دانلود کنید.

پسورد:

www.endbook.net

User Rating: 2.25 ( 1 votes)

 

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of

اینها را هم ببینید

بسته
بسته